Ilosc osób

Dzień przyjazdu:

Dzień wyjazdu:

 

NOCLEG W NOWYM SĄCZU

NA DZIEŃ, TYDZIEŃ, MIESIĄC

Zawisza Czarny to centrum noclegowe znajdujące się w Nowym Sączu. Oferujemy noclegi o różnym standardzie. Do wynajęcia posiadamy: pokoje gościnne, pokoje hotelowe, pokoje robotnicze, apartamenty i studia. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy do rezerwacji!

Regulamin

 

 

REGULAMIN

  

 

INFORMACJE DLA KLIENTA/GOŚCIA

 

 

 

Użyte określenia oznaczają: 

 

 • KLIENT/GOŚĆ - osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego, dokonująca rezerwacji na stronie www.noclegi-zawisza.pl

 • OPERATOR/WYNAJMUJĄCY - Prowadzący serwis internetowy www.noclegi-zawisza.pl, dokonujący rezerwacji i świadczący Usługę lub pośredniczący w dokonaniu Rezerwacji i świadczeniu Usługi.

 • USŁUGA – świadczenie wynajmu na cele mieszkalne pokoi gościnnych znajdujących się w budynkach przy ul. Zawiszy Czarnego 16 oraz ul.Jana Pawła II 23 na rzecz Klienta/Gościa

 • CENA ZA USŁUGĘ – wynagrodzenie za Usługę

 • OPŁATA REZERWACYJNA - opłata ceny za Usługę, która stanowi przesłankę do świadczenia Usługi.

 • ZALICZKA – zadatek na wykonanie Usługi stanowiący 30% Ceny za Usługę.

 • FORMULARZ REZERWACYJNY – dokument elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient/Gość dokonuje rezerwacji pokoju gościnnego należącego do bazy Noclegów Zawisza

 • WSTĘPNE POTWIERDZENIE REZERWACJI – formularz przyjęcia wstępnej rezerwacji dokonanej przez Klienta/Gościa, zawierający zapisy dotyczące uzgodnionego pokoju gościnnego, terminu rezerwacji oraz Ceny za Usługę

 • OSTATECZNE POTWIERDZENIE REZERWACJI – formularz potwierdzający przyjęcie rezerwacji oraz wpłatę całej Opłaty Rezerwacyjnej

  ZAPOZNANIE SIĘ KLIENTA/GOŚCIA Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI,
ORAZ AKCEPTACJA ICH TREŚCI JEST NIEZBĘDNA DO REALIZACJI USŁUGI.

 

 1. ZASADY REZERWACJI

  • Aktualna oferta dostępnych do wynajęcia pokoi gościnnych znajduje się na stronie internetowej www.noclegi-zawisza.pl,

  • Po zapoznaniu się z ofertą oraz podanymi na stronie cenami, Klient/Gość droga elektroniczną dokonuje rezerwacji wybranego terminu, poprzez znajdujący się na stronie Formularz Rezerwacyjny. W tym momencie następuje Wstępna Rezerwacja.
  • w ciągu następnych 24 godzin Klient/Gość otrzyma e-mailem Wstępne Potwierdzenie Rezerwacji. Przesłane przez Operatora Wstępne Potwierdzenie rezerwacji będzie zawierało zapisy dotyczące uzgodnionego pokoju gościnnego, terminu rezerwacji oraz Ceny za Usługę. Od tego momentu, Klient/Gość jest zobowiązany w przeciągu 24 godzin (jeśli nie ustalono inaczej) wpłacić zaliczkę w wysokości podanej w formularzu lub też całość kwoty Opłaty Rezerwacyjnej na podane konto bankowe Wynajmującego.
  • Zaliczka stanowi zadatek na wykonanie usługi wynajmu. Brak wpłaty zaliczki do 24 h od otrzymania Wstępnego Potwierdzenia Rezerwacji skutkuje Anulacją rezerwacji.
  • Uznanie rachunku Operatora Opłatą Rezerwacyjną po 24 h od otrzymania Wstępnego Potwierdzenia Rezerwacji powoduje nie dojście Rezerwacji do skutku, chyba że mimo tego Operator dokona Potwierdzenia Rezerwacji. W takim przypadku Operator dołoży wszelkich starań by zapewnić Klientowi/Gościowi Usługę na warunkach zbliżonych do warunków Rezerwacji.
  • W przypadku wpłaty zaliczki Klient/Gość zobowiązany jest do uiszczenia pozostałej części Opłaty Rezerwacyjnej przed przyjazdem na konto bankowe Operatora lub najpóźniej w dniu przyjazdu w gotówce.
  • W każdym przypadku płatność całości Opłaty Rezerwacyjnej za pobyt musi nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego lokalu do dyspozycji Klienta/Gościa.
  • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

 2. ZMIANA REZERWACJI

  • W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, Operator zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego pokoju na inny, a w przypadku braku wolnego pokoju do anulowania rezerwacji.
 3. ANULOWANE REZERWACJI

  • W przypadku rezygnacji z Rezerwacji, Klient/Gość zobowiązany jest do kliknięcia linka "Anuluj rezerwację” dostępnego w przesłanej wiadomości mailowej. Rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.

  • W przypadku anulacji Rezerwacji Gość ponosi koszty wpłaconej Zaliczki lub też Opłaty Rezerwacyjnej.
 4. SKŁADOWE CENY

  • Podana w opisie pokoju cena jest ceną brutto i obejmuje:

   • pobyt w wybranym pokoju gościnnym maksymalnej ustalonej dla niego ilości osób w wybranym przez Klienta/Gościa terminie
   • koszt zużytych przez Gości mediów (energia, woda, gaz, ogrzewanie),

   • zmianę pościeli i ręczników dla każdego z Gości

   • koszt sprzątania końcowego

 5. OPŁATY DODATKOWE

  • Śniadanie w cenie 20 zł/os. przy wczesniej złożonym zamówieniu, dostarczane jest do pokoju klienta.
     

 6. PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI

  • O ile nie zapadną inne uzgodnienia, doba hotelowa w noclegach Zawisza Czarny zaczyna się o godz. 16:00 i kończy się o godz. 11:00 następnego dnia. W przypadku chęci przedłużenia doby hotelowej gość powinien zgłosić to pracownikowi noclegów Zawisza Czarny do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju gościnnego, co jednak nie wiąże Wynajmującego.
  • Klucze do pokoju gościnnego przekazywane są bezpośrednio przez pracownika noclegow Zawisza Czarny
  • W przypadku zgubienia kluczy od pokoju gościnnego Klient/Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł.
 7. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE POBYTU GOŚCI

  • W opisie każdego pokoju gościnnego znajdują się wskazania co do maksymalnej dopuszczalnej ilości osób mogących mieszkać w pomieszczeniu. Każdy z Klientów/Gości zobowiązuje się do przestrzegania tych zaleceń, w przeciwnym wypadku noclegi Zawisza Czarny może zażądać dodatkowej opłaty.
  • Klient/Gość odpowiada za wszelkie usterki lub szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu pokoju gościnnego. Klient/Gość zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Operatora o wszelkich szkodach, jakie Klient/Gość wyrządził w wyposażeniu Lokalu i samym Lokalu. Za usterki powstałe z winy Klienta/Gościa będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna. Klient/Gość zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej do ostatniego dnia korzystania z noclegu.
  • Klient/Gość jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 6.00).
  • We wszystkich apartamentach obowiązuje zakaz palenia. Jedynym miejscem, w którym palenie jest dozwolone, jest balkon lub taras pokoju gościnnego.
  • Gość zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, przez co jest rozumiane dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien. Wyłączanie urządzeń z gniazdek elektrycznych przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy oraz karty magnetycznej bez dostępu do nich osób postronnych.
 8. POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA/GOŚCIA

  • Dane osobowe przekazywane przez Klienta/Gościa będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnej wysyłki informacji o promocjach.